Groene stoep Oude Centrum Den Haag

Den Haag heeft ambitieuze plannen om de stad te vergroenen. Den Haag stelt in 2024 2,4 miljoen euro beschikbaar in het Actieprogramma Klimaatadaptatie.

Het Haags Klimaatakkoord heeft tot doel om 2030 de meest kwetsbare plekken in de stad klimaatbestendig in te richten. Dat kan alleen als bewoners, bedrijven en andere partners in de stad op eigen terrein in actie komen. De stad heeft actieve en zelfstandige burgers nodig die in de eigen omgeving, de eigen tuin, geveltuin, boomspiegel en straat voor meer groen zorgen.

Klimaatadaptatie, actief burgerschap, natuurinclusiviteit, biodiversiteitsherstel, stadsvergroening en hantering van het afvalprobleem : dit hangt allemaal samen.

kleuren in de natuurtuin tuinieren plezier welzijnFlourishing, bloei  en groei
Lees verder “Groene stoep Oude Centrum Den Haag”