Groene stoep Oude Centrum Den Haag

Den Haag heeft ambitieuze plannen om de stad te vergroenen. Den Haag stelt in 2024 2,4 miljoen euro beschikbaar in het Actieprogramma Klimaatadaptatie.

Het Haags Klimaatakkoord heeft tot doel om 2030 de meest kwetsbare plekken in de stad klimaatbestendig in te richten. Dat kan alleen als bewoners, bedrijven en andere partners in de stad op eigen terrein in actie komen. De stad heeft actieve en zelfstandige burgers nodig die in de eigen omgeving, de eigen tuin, geveltuin, boomspiegel en straat voor meer groen zorgen.

Klimaatadaptatie, actief burgerschap, natuurinclusiviteit, biodiversiteitsherstel, stadsvergroening en hantering van het afvalprobleem : dit hangt allemaal samen.

kleuren in de natuurtuin tuinieren plezier welzijnFlourishing, bloei  en groei

Centrum Den Haag

Het Centrum van Den Haag beschikt over relatief weinig groen en is dus sterk hittegevoelig.

Operatie steenbreek en NK Tegelwippen in Duurzaam Den Haag

In de Spijkermakerstraat deden we mee aan operatie steenbreek en NK Tegelwippen… en Den Haag heeft 2021 gewonnen, mede met de tegels die wij hebben verwijderd!

Gevel voor en na tegelwippen:

groene stoep duurzaam Den Haag guerilla gardening groen stoepplanten tegelwippen steenbreek boomspiegel geveltuin bloemen zaadjes natuur

Voor

duurzaam Den Haag guerilla gardening stoep groen stoepplanten tegelwippen steenbreek boomspiegel geveltuin bloemen zaadjes natuurbeleving flourishing psychologisch functioneren en positief sociaal functioneren-Natuurbeleving rust ontspanning wandelen natuurervaring welzijn mentale gezondheid plezier aandacht gedachten hobbies leren kunst coping
geveltuin
Wilde bloemen langs de weg geven kleur, vreugde en plezier voor oog en ziel

Flourishing” en het creëren en zoeken van “geluks- en oplaadplekken” staan hier centraal.

geveltuin
geveltuin
iris
mei 2022

In deze folder over groene gedragsverandering

vind je verschillende voorbeelden van Steenbreek-projecten 

Aanleg van een stadsoase en verhinderen van bijplaatsing naast afvalcontainer

Burgersamenwerking, natuurinclusiviteit, biodiversiteitsherstel, stadsvergroening en hantering van het afvalprobleem: dit hangt allemaal samen.

groene stoep duurzaam Den Haag guerilla gardening groen stoepplanten tegelwippen steenbreek boomspiegel geveltuin bloemen zaadjes natuur
bloembakken

Ideaal voor de afvalcontainer zouden containertuintjes zijn. Maar zolang de stad deze nog niet betaalt behelpen we ons met betonbakken (potten werden gejat…). Hiermee hebben we boomspiegel, Amsterdammertjes en de vuilniscontainers versiert.

Toen er veel troep werd bijgeplaatst hebben we de stoeptuin verder uitgebreid:


Boomspiegel 2021 en 2024

Veel meer groen vanaf eind 2024!

In samenwerking met de wijorganisatie, wijkmanager en groenbeheerder komt nu een plan om de boomspiegels en de geveltuin in de Spijkermakerstraat te vergroten en een groenstrook aan te leggen. Prachtig!

Groene omgeving

De natuur laten verdubbelen? Het kan, als we anders leren kijken naar wat natuur is, betoogt Kaat Biesemans-Hoogewijs in NRC: “Het probleem is dat we in Nederland een heel enge definitie van natuur hanteren. We hebben de natuur in categorieën en beheertypen met doelsoorten onderverdeeld en we proberen angstvallig om die papieren indeling in de echte wereld overeind te houden, op strak begrensde lapjes grond. In werkelijkheid is de natuur dynamisch, in potentie alomtegenwoordig en wars van kadastrale grenzen. Fiets- en spoorwegbermen, voor-, achter- en volkstuintjes, stadsparken, schoolpleinen, bomenlanen, braakliggende terreinen, stadskades, akkers, weides, sloten en poelen; óveral kan de natuur in principe haar gang gaan, op voorwaarde dat we haar ruimte en tijd geven en haar niet tegenwerken.”

Een schone stoep

groene stoep duurzaam Den Haag guerilla gardening groen stoepplanten tegelwippen steenbreek boomspiegel geveltuin bloemen zaadjes natuur

Nadat we onze stoep hebben beplant is er

  • geen hondepoep meer
  • bijna geen bijplaatsing bij de containers ( en anders bellen we onmiddellijk op)
  • geen zwerfafval (en anders zouden we onmiddelijk opruimen)
  • lees hier meer over onze schone stoep

Samen

Wat er wel is:

  • gesprekken met buren die we nog nooit hebben gesproken
  • samenwerking met buurtkinderen die helpen

Welzijn

Tuinieren brengt mensen in contact met de natuur. Tuinieren is goed voor de fysieke en mentale gezondheid. In moeilijke periodes kan het tuinieren voor ontspanning, plezier en regeneratie zorgen. Onderzoek laat zien dat zelfs specifiek het tuinieren in een voortuin bijdraagt aan het welzijn van bewoners. Het onderzoek van Chalmin-Pui  et al. benadrukt het belang van voortuinen voor de gezondheid en het welzijn van de mens, en dus de bijdrage van voortuintjes aan de bredere debatten over stadsverdichting, natuurlijk kapital en stadsplanning.

Auteur: Maria Trepp

https://www.coach-psycholoog-denhaag.nl/