Natuurlijk spelen

De Gemeente Den Haag gaat 7,3 miljoen investeren in het opknappen van 75 speelplekken in de hele stad. Hierbij is de verbinding met de natuur en het natuurlijk spelen een prioriteit.

Het document “Speelwensennotitie 2024-2027” beschrijft verschillende mogelijke projecten. Hierbij wordt ook melding gemaakt van de mogelijkheden van zogenaamd “natuurlijk spelen” of het inrichten of vernieuwen van natuurspeeltuinen. Op deze manier sluit de vernieuwing van speeltuinen ook aan bij de ambitieuze plannen van stadsvergroening (Den Haag stelt in 2024 2,4 miljoen euro beschikbaar in het Actieprogramma Klimaatadaptatie).

Overigens wordt op speelplekken natuurlijk niet alleen door kinderen gespeeld. Moderne speelplekken zijn natuurinclusief en mensinclusief, voor alle mensen en alle leeftijden. Bewegen in de natuur is essentieel voor lichaam, geest en gemeenschap. Mensen met de meest diverse achtergronden kunnen elkaar ontmoeten in de lokale speeltuin.

Natuurspeeltuinen in Den Haag

natuurspeeltuin zuiderpark natuurlijk spelen
natuurspeeltuin zuiderpret

In Den Haag zijn er al een aantal prachtige natuurspeeltuinen die enorm speelplezier mogelijk maken. De topper hiervan is de Waterspeeltuin in het Zuiderpark. Daar is niet alleen stromend  (maar ondiep) water tussen stenen waar je mee kunt bouwen. Er groeien veel waterplanten en er zijn mooie twee bospartijen waar je hout kunt halen. In de bosjes, heuvels, wilgenhutten en kuilen kan je je verstoppen en je kunt ook over de spannende lange loopbruggen om over te lopen.

natuurspeeltuin zuiderpark
waterspeeltuin

Er groeien bessen, er komen vogels naar het water, er is een buis om doorheen te kruipen en er staan fijne picknicktafels (deels ook in de schaduw). Drinkwater komt uit een drinkwatertappunt.

huttenbos
huttenbos Haagse bos

Maar ook het Speelbos Huttenbos in het Haagse Bos is geliefd bij kinderen en volwassenen. Klimmen, klauteren, verstoppen en natuurlijk hutten bouwen.

Speelbos huttenbos Haagse Bos natuurlijk spelen
Speelbos Haagse Bos

Wat is natuurlijk spelen?

“Natuurlijk spelen” is een breder begrip dan “natuurspeeltuin”. Het is actief zijn in een groene omgeving met natuurlijke materialen. Natuurlijk spelen is spelen met los materiaal uit de natuur: hout, stenen, zand, water (ook uit een pomp) en takken.

Opknapprojecten

De nota Speelwensennotitie 2024-2027 noemt een aantal projecten waar natuurspeeltuinen worden aangelegd of vernieuwd of waar natuurlijk spelen kan worden gefaciliteerd:

 • Sportzicht in Bouwlust: bevindt zich in een ecozone en kan worden ingericht als natuurspeeltuin.
 • Kamerlingh Onnesplein: ruimte voor natuurlijk spelen
 • Haringkade: natuurlijk spelen in een prachtig bosje
 • In het hele Centrum wordt gezocht naar kansen om meer natuurlijk spelen mee te nemen
 • Van der Vennestraat: meer natuurlijk spelaanbod
 • In het Cromvlietpark is de wens een inclusieve beleefspeeltuin (ruiken,
  voelen, proeven) op te zetten op een braakliggend stuk grasveld.
  Natuurlessen, beleving van groen en natuur.
 • Drebbelstraat: Realiseren van een uitdagende natuurspeelplek

Auteur: Maria Trepp

mariatrepp.nl