Schone stoep Oude Centrum

stadsvergroening

Klimaatadaptatie, actief burgerschap, natuurinclusiviteit, biodiversiteitsherstel, stadsvergroening en hantering van het afvalprobleem : dit hangt allemaal samen.

In samenwerking met elkaar en met de gemeente hebben we in de Spijkermakerstraat voor een relatief schone stoep en relatief weinig bijplaatsingen gezorgd, in onze straat met matige sociale cohesie.

Matige sociale cohesie betekent, dat bewoners zich wel enigszins verbonden voelen met elkaar en de wijk. In onze straat kent ongeveer een derde van de bewoners elkaar (groeten en soms praten). Maar er wonen hier mensen uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden en talen. Het is een buurt in de binnenstad met soms wat onrust of drugsgebruikers.

Voordat wij in 2021 de geveltuin hebben aangelegd en de bloembakken hebben neergezet, was de stoep kaal. De omgeving was onaantrekkelijk en anoniem. Naast de afvalcontainers werd veel troep geplaatst, soms hele bankstellen, matrassen en meubels.

In de Spijkermakerstraat hebben we in 2021 een geveltuin, een boomspiegel en bloembakken rond de afvalcontainers aangelegd.

Dit heeft een zeer positieve uitstraling op de straat.

Aanleg van een stadsoase en verhinderen van bijplaatsing naast afvalcontainer

groene stoep duurzaam Den Haag guerilla gardening groen stoepplanten tegelwippen steenbreek boomspiegel geveltuin bloemen zaadjes natuur
bloembakken

Ideaal voor de afvalcontainer zouden containertuintjes zijn. Maar zolang de stad deze nog niet betaalt behelpen we ons met betonbakken (potten werden gejat…). Hiermee hebben we boomspiegel, Amsterdammertjes en de vuilniscontainers versiert.

Deze bloembakken zijn veel goedkoper dan de dure containertuintjes elders en staan ook beter strategisch opgesteld om bijplaatsing te vermijden.

Toen er veel troep naast de containers lag hebben we de stoeptuin verder uitgebreid:

In een aantrekkelijke omgeving wordt minder grofvuil bijgeplaatst. Het is onze ervaring dat er nooit grofvuil direct op de bloembakken wordt geplaatst.

Een schone stoep

Nadat we onze stoep hebben beplant is er

  • geen hondenpoep meer
  • bijna geen bijplaatsing bij de containers ( en anders bellen we onmiddellijk op)
  • geen zwerfafval (en anders zouden we onmiddellijk opruimen)

Wat er wel is:

  • gesprekken met buren die we nog nooit hebben gesproken
  • samenwerking met buurtkinderen die helpen.

Samenwerking tussen bewoners en gemeente

De stoep is nu aantrekkelijk en groen. Er wordt veel minder afval naast de containers neergezet. Dit is een gevolg van goede samenwerking tussen burgers en de gemeente. De gemeente haalt grofvuil altijd heel snel op, veel sneller dan in voorgaande jaren. We gebruiken de Mycleancityapp om bijplaatsingen te melden.

Een betrokken bewoner heeft de twee containers “geadopteerd” en gooit vaak afval in de container, dat er naast wordt geplaatst maar er toch in past. Vaak is dat best wat werk, bijvoorbeeld karton in stukken delen. Een andere bewoner zorgt ervoor dat de containers schoon blijven en verwijdert graffiti. Weer een ander heeft de geveltuin aangelegd, en anderen verzorgen de planten.

Sociale norm

Door deze samenwerking is de stoep groen, bloeiend, vriendelijk en schoon. De stoep straalt uit dat er mensen wonen die om elkaar, de natuur en hun omgeving geven. In een dergelijke omgeving plaatsen mensen van zelf niet snel grofvuil tussen de bloembakken. De sociale norm is: we zorgen voor onze leefomgeving.

Sociale controle

Omdat wij veel aanwezig zijn op de stoep: opruimen, planten verzorgen etc. komen we met elkaar in gesprek en merken we ook het een en ander op. Op die manier kwam bijvoorbeeld illegale bewoning aan het licht, toen grote groepen mensen uit busjes stapten en zelfs hun sleutels via de nieuw aangelegde geveltuin uitwisselden. In samenwerking met de gemeente hebben we ervoor gezorgd dat de illegale verhuur werd stopgezet. Een brief aan de huurbaas, dat we een dossier opbouwen heeft hierbij het gewenste effect gehad.
Ook heeft contact met boa`s en met de wijkagent geholpen, om in gesprek te komen met winkels om de hoek, die vaker karton achter lieten.

Sociale beïnvloeding en gedragsverandering

Lees hier meer over de mogelijkheden van sociale beïnvloeding en gedragsverandering voor meer duurzaamheid. Veel van de genoemde mogelijkheden gelden ook voor de afvalhantering.

Auteur: Maria Trepp

mariatrepp.nl