Uitgelicht

Groene stoep Oude Centrum Den Haag

Den Haag heeft ambitieuze plannen om de stad te vergroenen. Den Haag stelt in 2024 2,4 miljoen euro beschikbaar in het Actieprogramma Klimaatadaptatie.

Het Haags Klimaatakkoord heeft tot doel om 2030 de meest kwetsbare plekken in de stad klimaatbestendig in te richten. Dat kan alleen als bewoners, bedrijven en andere partners in de stad op eigen terrein in actie komen. De stad heeft actieve en zelfstandige burgers nodig die in de eigen omgeving, de eigen tuin, geveltuin, boomspiegel en straat voor meer groen zorgen.

Klimaatadaptatie, actief burgerschap, natuurinclusiviteit, biodiversiteitsherstel, stadsvergroening en hantering van het afvalprobleem : dit hangt allemaal samen.

kleuren in de natuurtuin tuinieren plezier welzijnFlourishing, bloei  en groei
Lees verder “Groene stoep Oude Centrum Den Haag”

Natuurlijk spelen

De Gemeente Den Haag gaat 7,3 miljoen investeren in het opknappen van 75 speelplekken in de hele stad. Hierbij is de verbinding met de natuur en het natuurlijk spelen een prioriteit.

Het document “Speelwensennotitie 2024-2027” beschrijft verschillende mogelijke projecten. Hierbij wordt ook melding gemaakt van de mogelijkheden van zogenaamd “natuurlijk spelen” of het inrichten of vernieuwen van natuurspeeltuinen. Op deze manier sluit de vernieuwing van speeltuinen ook aan bij de ambitieuze plannen van stadsvergroening (Den Haag stelt in 2024 2,4 miljoen euro beschikbaar in het Actieprogramma Klimaatadaptatie).

Overigens wordt op speelplekken natuurlijk niet alleen door kinderen gespeeld. Moderne speelplekken zijn natuurinclusief en mensinclusief, voor alle mensen en alle leeftijden. Bewegen in de natuur is essentieel voor lichaam, geest en gemeenschap. Mensen met de meest diverse achtergronden kunnen elkaar ontmoeten in de lokale speeltuin.

Natuurspeeltuinen in Den Haag

natuurspeeltuin zuiderpark natuurlijk spelen
natuurspeeltuin zuiderpret
Lees verder “Natuurlijk spelen”

Stoepplanten

Stoepplanten zijn planten die spontaan in de stad tussen stoeptegels, in boomspiegels, perken en geveltuinen verschijnen. Ze zijn een belangrijk onderdeel van het stedelijk ecosysteem en bieden voedsel en onderdak aan vele soorten insecten en vogels. Zij spelen een waardevolle rol in onze stedelijke omgeving 

Bij de stadsvergroening en bij het tuinieren op de stoep is het belangrijk om niet perfectionistisch te zijn. Een stoeptuin of geveltuin mag niet al te veel werk maken, te veel bewatering vergen of kosten veroorzaken. De natuur heeft haar eigen ritme. Wij moeten ons aanpassen aan haar keuzes en niet andersom.

stoepplant
Lees verder “Stoepplanten”

Groene gevels

In april 2024 werd de motie van Chris van der Helm, Haagse VVD “Geef groene gevels klimplanten” aangenomen.

Groene gevels maken een buurt mooier:

Groene gevels en begroeide fassaden kunnen de aantrekkingskracht van een buurt aanzienlijk verbeteren. Ze vormen een natuurlijk en verfrissend contrast met de betonnen en stenen structuren. De levendige kleuren van de planten, die met de seizoenen mee veranderen, kunnen een visueel aantrekkelijke omgeving creëren: geluksplekken. Klimplanten, zoals klimop of blauwe regen, kunnen de esthetische aantrekkingskracht van de gevel van een gebouw enorm vergroten. Ze voegen een stukje natuur toe aan de stedelijke omgeving en kunnen een gewone muur veranderen in een levendig, levend kunstwerk.

blauweregen nieuwe molstraat
Lees verder “Groene gevels”

Wensen voor het Haagse gemeentebestuur

Betere regelgeving en meer steun voor een groene stad

Boomspiegels

Veel boomspiegels zijn veel te klein, en de wortels duwen de stoeptegels omhoog. Op veel plekken kan de boomspiegel groter. Meer aarde vangt meer water op en zorgt ook voor afkoeling. Burgers worden uitgenodigd om de boomspiegel te beplanten. Grote boomspiegels zijn belangrijk voor een groene stad!
Inmiddels wordt dit bij ons lokaal opgepakt door de wijkmanager en de groenbeheerder, na bemiddeling via Wijkoverleg Het oude centrum.

Lees verder “Wensen voor het Haagse gemeentebestuur”

Schone stoep Oude Centrum

stadsvergroening

Klimaatadaptatie, actief burgerschap, natuurinclusiviteit, biodiversiteitsherstel, stadsvergroening en hantering van het afvalprobleem : dit hangt allemaal samen.

In samenwerking met elkaar en met de gemeente hebben we in de Spijkermakerstraat voor een relatief schone stoep en relatief weinig bijplaatsingen gezorgd, in onze straat met matige sociale cohesie.

Matige sociale cohesie betekent, dat bewoners zich wel enigszins verbonden voelen met elkaar en de wijk. In onze straat kent ongeveer een derde van de bewoners elkaar (groeten en soms praten). Maar er wonen hier mensen uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden en talen. Het is een buurt in de binnenstad met soms wat onrust of drugsgebruikers.

Voordat wij in 2021 de geveltuin hebben aangelegd en de bloembakken hebben neergezet, was de stoep kaal. De omgeving was onaantrekkelijk en anoniem. Naast de afvalcontainers werd veel troep geplaatst, soms hele bankstellen, matrassen en meubels.

In de Spijkermakerstraat hebben we in 2021 een geveltuin, een boomspiegel en bloembakken rond de afvalcontainers aangelegd.

Lees verder “Schone stoep Oude Centrum”

Duurzaamheid is geen linkse hobby

duurzaamheid psychologie klimaat gedrag visie invloed motivatie hoop nudging communicatie voorbeeld reputatie normen stappen verandering

Het is belangrijk om mensen van alle politieke kleuren bij klimaatdoelstellingen te betrekken. In het algemeen kan duurzaamheid aansluiten bij een reeks conservatieve waarden en prioriteiten. Duurzaamheid is namelijk een middel om stabiliteit, welvaart en zelfvoorziening op lange termijn te bereiken.

Duurzaamheid kan om een aantal redenen belangrijk zijn voor conservatieven:

  • Ten eerste hechten conservatieve mensen waarde aan het behoud van traditionele waarden en instellingen, waaronder de natuurlijke omgeving. Het behoud van hulpbronnen en de bescherming van ecosystemen kan worden gezien als een manier om de stabiliteit en de levensduur van natuurlijke systemen te handhaven. Natuur maakt een deel uit van veel conservatieve waarden en leefstijlen.

  • Ten tweede leggen conservatieven vaak de nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Duurzame praktijken kunnen bij deze waarden aansluiten. Zo kunnen vermindering van afval en behoud van hulpbronnen individuen en gemeenschappen helpen meer zelfvoorzienend te worden en minder afhankelijk van externe systemen.
  • Ten derde kunnen conservatieven ook de economische voordelen van duurzaamheid erkennen, zoals verhoogde efficiëntie en kostenbesparingen. Duurzame praktijken kunnen afval en inefficiëntie verminderen, wat leidt tot lagere kosten en hogere winstgevendheid voor bedrijven en organisaties. Duurzame investeringen zijn ook veelal winstgevend.
  • Ten slotte kunnen sommige conservatieven duurzaamheid zien als een manier om de nationale veiligheid en onafhankelijkheid te bevorderen. Door de afhankelijkheid van buitenlandse hulpbronnen te verminderen en de levensvatbaarheid op lange termijn van binnenlandse hulpbronnen te waarborgen, kunnen duurzame praktijken de economische en strategische positie van een land versterken.

Flourishing, bloei  en groei

Zwanenbloem met graafwespen moerasplant

Flourishing is een term die in de psychologie gebruikt wordt om de optimale staat van menselijke ontwikkeling te beschrijven. Het gaat om het bereiken van een hoge mate van positieve mentale gezondheid, welzijn en veelzijdige ontplooiing op verschillende levensdomeinen. Flourishing is een centraal concept in de positieve psychologie, de wetenschappelijke studie van wat mensen gelukkig en veerkrachtig maakt. Ook de moderne motivatietheorie, de zelfdeterminatietheorie, richt zich op psychologische groei en bloei.

Flourishing kan ook letterlijk worden opgevat: genieten van de natuur, van tuinieren en van stadsvergroening.

duurzaam Den Haag guerilla gardening stoep groen stoepplanten tegelwippen steenbreek boomspiegel geveltuin bloemen zaadjes natuurbeleving flourishing psychologisch functioneren en positief sociaal functioneren-Natuurbeleving rust ontspanning wandelen natuurervaring welzijn mentale gezondheid plezier aandacht gedachten hobbies leren kunst coping
geveltuin
Lees verder “Flourishing, bloei  en groei”